Press & kontakt

Press och kontakt

Adress körlokalen: ÖV-huset, Ödmanssonsgatan 12, Landskrona

Körledare

Vakant


Styrelse

Ordförande

Liselotte Westergren-Larsson


Sekreterare

Eva Engqvist


Kassör

Ola Svensson


För bokning eller frågor kontakta ordförande!