Press & kontakt

Press och kontakt

Adress körlokalen: ÖV-huset, Ödmanssonsgatan 12, Landskrona

Körledare

Patric Kullenberg


Styrelse

Ordförande

Liselotte Westergren-Larsson


Sekreterare

Johan Berndtsson Hallberg


Kassör

Ola Svensson


För bokning eller frågor kontakta ordförande!